Motie: Intrekken omge­vings­ver­gunning RIF010


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam de mogelijkheid heeft om de omgevingsvergunning verleend aan Stichting RIF010 voor realisering van een watersportvoorziening in de Steigersgracht per januari 2022 in te trekken;

overwegende dat

  • Rotterdammers sinds 2014 nu al ruim zeven jaar wachten op een private partij die met het winnen van het Stadsinitiatief heeft aangegeven een watersportvoorziening te realiseren in de Steigersgracht;
  • Er al die tijd niks is gebeurd en de Steigersgracht dus aan haar lot is overgelaten, waarbij planvorming voor een alternatieve invulling van het gebied is stil komen te liggen;
  • Het college eigenstandig heeft besloten de omgevingsvergunning zoals verleend aan Stichting RIF010 te verlengen, zonder enig zicht te hebben op realisering van het plan van deze private partij;

voorts overwegende dat

  • De beoogde watersportvoorziening een energieslurper van jewelste is, niks bijdraagt aan vergroening en mogelijk overlast geeft voor omwonenden;
  • Een alternatieve groene invulling van de Steigersgracht, waarbij kademuren in een zoetwatermilieu als leefomgeving voor diverse varens en vaatplanten kunnen fungeren, gewenst is;

verzoekt het college

  • De omgevingsvergunning verleend aan Stichting RIF010 per januari 2022 in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen gemeentelijke middelen naar Plan A Feyenoord City

Lees verder

Motie: Ook gratis dakscan voor verenigingen van eigenaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer