Motie: Wij stoppen met Feyenoord City


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over Feyenoord City,

constaterende dat

  • De gemeenteraad op 11 mei 2017 de ‘Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City’, ofwel de Position Paper, heeft vastgesteld;
  • Feyenoord niet aan de voorwaarden van de gemeentelijke positie heeft voldaan;

verzoekt de Raad uit te spreken dat

  • De Position Paper over Feyenoord City is komen te vervallen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ook gratis dakscan voor verenigingen van eigenaren

Lees verder

Motie: Volle inzet op gemeentelijk monument De Kuip

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer