Motie: Ook de wijken willen goede en groene openbare ruimte


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • De zogenoemde coronacrisis het college extra met de neus op de feiten heeft gedrukt hoe belangrijk een aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers;
  • Het college met zeven stadsprojecten op grootse schaal beoogt te investeren in de openbare ruimte van Rotterdam;

voorts constaterende dat

  • Een van de doelen van de zeven stadsprojecten is om ongeveer 17.000 nieuwe huishoudens binnen tweehonderd meter van ‘groen’ te vestigen;

overwegende dat

  • De zeven ontwikkelprojecten voornamelijk grootse en iconische projecten zijn, gesitueerd buiten de wijken waar de (meeste) Rotterdammers wonen;
  • Kwetsbare wijken wel kunnen reken op extra inzet op veiligheid, maar dat ze er voor wat betreft een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte bekaaid vanaf komen;
  • Een groene wijk belangrijk is voor alle inwoners van de stad;

verzoekt het college

  • Met dezelfde urgentie als bij de zeven stadsprojecten de openbare ruimte van kwetsbare wijken te verbeteren en te vergroenen;
  • Te komen met een actieplan voor de openbare ruimte in kwetsbare Rotterdamse wijken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Het nieuwe Rotta is groen

Lees verder

Motie: Stop met snoepen van de groene randen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer