Motie: Onderzoek gevolgen cruise op stik­stof­ruimte Hoek van Holland


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het debat over de voorgenomen subsidieverlening voor realisering van walstroom voor cruiseschepen aan de Wilhelminapier,

constaterende dat

  • Er een stikstofruimte geldt, met een maximum aan stikstofdepositie om kwetsbare natuur te ontzien van vermesting en verzuring;
  • Bronnen van stikstofuitstoot deze stikstofruimte vullen;
  • Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen in de nabijheid consequenties heeft voor stikstofruimte van Hoek van Holland, hetgeen consequenties heeft voor ruimtelijke ontwikkelingen aldaar;

overwegende dat

  • Er in Hoek van Holland eveneens een wooncrisis is, maar dat ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn van mogelijkheden die de stikstofruimte biedt;
  • De cruisevaart een fors deel van de stikstofruimte invult;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken welke gevolgen de cruise heeft op de stikstofruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen in Hoek van Holland, nabij Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Logiesbelasting wordt dagbelasting

Lees verder

Motie: Resultaatverplichting aansluiting walstroom op 100%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer