Motie: Onder­ti­teling op het raads­in­for­ma­tie­systeem


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader 'De taalspiraal',

constaterende dat

  • Uitzendingen van raads- en commissievergaderingen op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam niet worden ondertiteld;
  • De griffie van de gemeente Amsterdam eind januari bij wijze van proef is begonnen met het ondertitelen van de uitzendingen van de vergaderingen aldaar, waarbij de proef op een later moment wordt geëvalueerd;

overwegende dat

  • Ondertiteling van raads- en commissievergaderingen bijdraagt aan de taalontwikkeling van kijkers, die zien hoe het gesproken woord moet worden geschreven;
  • Doven en slechthorenden met ondertiteling van raads- en commissievergaderingen akte kunnen nemen van wat er zoal in de gemeenteraad van Rotterdam wordt besproken;

voorts overwegende dat

  • De griffie momenteel in gesprek is met de leverancier van het raadsinformatiesysteem om het product te verbeteren;
  • Er binnen twee jaar een nieuwe Europese aanbesteding van dit product dient plaats te vinden;

verzoekt de griffie

  • In navolging van haar Amsterdamse collega's bij wijze van proef raads- en commissievergaderingen te ondertitelen;
  • Ondertiteling in een evaluatie op haar merites van taalontwikkeling en emancipatie van doven en slechthorenden te onderzoeken en de uitkomst van dit onderzoek te borgen in de aankomende Europese aanbesteding;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: BoekStart op het consultatiebureau

Lees verder

Motie: Leerlingen met autisme spectrumstoornis staan centraal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer