Motie: BoekStart op het consul­ta­tie­bureau


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader 'De taalspiraal',

constaterende dat

  • Een vroege kennismaking van baby's met het geschreven en gesproken woord bijdraagt aan de taalontwikkeling in het verdere leven;
  • BoekStart een initiatief is om taalontwikkeling actief te bevorderen, door middel van een lidmaatschap van de bibliotheek;

mede constaterende dat

  • Pasgeboren Rotterdammers die lid worden van de bibliotheek een gratis kennismakingspakket van BoekStart ontvangen, waaronder voorleesboekjes;
  • Lang niet alle baby's door hun ouders lid worden gemaakt van de bibliotheek;

overwegende dat

  • De voorleesboekjes van BoekStart voor veel Rotterdamse baby's een eerste kennismaking zijn met taal en daarom belangrijk voor verdere taalontwikkeling;
  • De bibliotheek weliswaar laagdrempelig is maar voor sommige ouders toch nog onbekend terrein, terwijl alle ouders met hun baby wél op het consultatiebureau komen;

verzoekt het college

  • Het kennismakingspakket van BoekStart ook gratis ter beschikking te stellen aan Rotterdamse baby's die voor controle langskomen op het consultatiebureau;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bestemmingsplannen in duidelijke taal

Lees verder

Motie: Ondertiteling op het raadsinformatiesysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer