Motie: Leer­lingen met autisme spec­trum­stoornis staan centraal


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het debat over een onderwijstoekomst voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis,

constaterende dat

  • Leerlingen met een autisme spectrumstoornis vaak niet terecht kunnen op een school in het voortgezet (speciaal) onderwijs, gezien hun zeer specifieke zorgvraag;
  • Acato Rotterdam als burgerinitiatief momenteel voorziet in zowel de onderwijsbehoeften als zorgvraag van een groep leerlingen met een autisme spectrumstoornis;

overwegende dat

  • De leerlingen met een autisme spectrumstoornis moeite hebben met verandering, met name als ze plotseling te maken krijgen met nieuwe gezichten voor de klas of een ander klaslokaal;

verzoekt het college

  • In willekeurig elk toekomstig scenario in het aanbod van onderwijs en jeugdzorg de leerlingen met een autisme spectrumstoornis centraal te stellen, hetgeen inhoudt dat zij met dezelfde professionals te maken hebben als nu het geval is en niks zullen merken van eventuele bestuurlijke perikelen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ondertiteling op het raadsinformatiesysteem

Lees verder

Motie: Behoud Acato voor de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer