Motie: Onaf­han­kelijk onderzoek naar kosten en baten crui­se­schepen


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het bestemmingsplan Kop van Zuid,

constaterende dat

  • Er geen onafhankelijk onderzoek bestaat naar de maatschappelijke kosten en baten van cruiseschepen die onze stad aan doen;

overwegende dat

  • Inzicht in maatschappelijke kosten en baten belangrijk is om te komen tot een goede inhoudelijke discussie over de merites van het hebben van een aanmeerpunt voor cruiseschepen in de stad;
  • Luchtvervuiling, CO2-uitstoot, geluidshinder, horizonvervuiling en onttrekking van de openbare ruimte langs de kade waardevolle lastenposten zijn om in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te verdisconteren, die eventuele opbrengsten in een ander daglicht plaatst;

verzoekt het college

  • In de aankomende visie op de toekomst van de cruiseterminal aan de Wilhelminapier onafhankelijk onderzoek naar de kosten en baten van de cruisesector voor Rotterdam aan te kondigen;
  • De Raad deelgenoot te maken van de opzet en onderzoeksvragen voor het in kaart brengen van kosten en baten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Dagtoeristenbelasting voor cruisepassagiers

Lees verder

Motie: Beter gebruik van het beste plan voor de wijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer