Motie: Dagtoe­ris­ten­be­lasting voor crui­se­pas­sa­giers


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het bestemmingsplan Kop van Zuid,

constaterende dat

  • De gemeente Amsterdam sinds eind november 2018 een dagtoeristenbelasting van €8 heft over alle personen vanaf drie jaar oud die zich ophouden op een cruiseschip en in die gemeente aan wal komen;
  • Sinds de invoering van de dagtoeristenbelasting in Amsterdam het aantal cruiseschepen die Rotterdam aan doen, navenant is toegenomen;

overwegende dat

  • Cruiseschepen de leefbaarheid op de Wilhelminapier, waar ze aanmeren, onder druk zetten;
  • Rederijen die Rotterdam aan doen in veel gevallen niks met onze stad hebben, maar hier puur komen om de dagtoeristenbelasting in Amsterdam te omzeilen;
  • Een dagtoeristenbelasting een belangrijk publiekrechtelijk instrument is om het aantal cruiseschepen en ook het aantal passagiers per cruiseschip (en daarmee de grootte van het vaarvoertuig) te reguleren;

verzoekt het college

  • In de aankomende visie op de toekomst van de cruiseterminal aan de Wilhelminapier invoering van een dagtoeristenbelasting voor cruisepassagiers aan te kondigen;
  • De Raad mee te nemen in het processtappen die nodig zijn om de invoering van dagtoeristenbelasting voor cruisepassagiers mogelijk te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen terrasuitbreiding langs doorgaande wegen

Lees verder

Motie: Onafhankelijk onderzoek naar kosten en baten cruiseschepen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer