Motie: Beter gebruik van het beste plan voor de wijk


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over beantwoording schriftelijke vragen ‘Het beste plan voor de wijk’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • De Kadernota vastgoed als uitgangspunt heeft dat voor verkoop aangemerkt gemeentelijk vastgoed voor het hoogste bod wordt verkocht;
  • Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken met verkoop van transformatiepanden volgens het principe ‘beste plan voor de wijk’, waarmee de verkoop van panden kan bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van een wijk;
  • Het college beslist wanneer een pand aangemerkt voor verkoop in aanmerking komt als ‘beste plan voor de wijk’;

overwegende dat

  • Van het principe ‘beste plan voor de wijk’ slechts zeer sporadisch gebruik wordt gemaakt, namelijk een handvol van de 231 vastgoedobjecten die sinds aantreding van dit college zijn verkocht;
  • Maatschappelijke organisaties en kleinschalige buurtinitiatieven, zoals de huidige huurder van het pand Bergselaan 186a, niet kunnen opboksen tegen de diepe zakken van bijvoorbeeld vastgoedinvesteerders als het hoogste bod bij verkoop van gemeentelijk vastgoed als uitgangspunt wordt genomen;
  • De Raad geen handvatten heeft om na te gaan wanneer een pand voor het principe ‘beste plan voor de wijk’ in aanmerking komt en wanneer niet;

verzoekt het college

  • Duidelijk uiteen te zetten welke stappen worden genomen om te bepalen wanneer gemeentelijk vastgoed in aanmerking komt voor verkoop volgens het uitgangspunt van het hoogste bod of voor het principe van ‘beste plan voor de wijk’;
  • Tevens uiteen te zetten welke maatschappelijke doelen zij nastreeft met de verkoop van gemeentelijk vastgoed volgens het principe van ‘beste plan voor de wijk’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Onafhankelijk onderzoek naar kosten en baten cruiseschepen

Lees verder

Motie: Biedingen gemeentelijk vastgoed achteraf openbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer