Motie: Nooit spijt van duur­zaamheid


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kadernota Vastgoed,

constaterende dat

  • De gemeente de vastgoedportefeuille in het beheer en onderhoud verduurzaamt op basis van drie sporen: basisambitie, rendabele investeringen of ‘no-regret’;
  • No-regretmaatregelen om investeringen vragen die zich niet direct terugverdienen, maar waarmee voorgesorteerd wordt op de vereisten voor klimaatneutraal bouwen in 2050 en waarmee de levensduur van het gebouw kan worden verlengd.;

overwegende dat

  • De klimaatcrisis gaande is en dat we op weg zijn naar de klimaathel, als we nu niks doen;
  • Slechts sturen op wet- en regelgeving in verduurzaming niet genoeg is om het maximale resultaat te behalen voor het tegengaan van klimaatverandering;

van mening dat

  • Je van ‘no regret’ nooit geen spijt krijgt, ipso facto;

verzoekt het college

  • Altijd te kiezen voor no-regretmaatregelen in het verduurzamen van het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Er is altijd een beleidsdoel te bedenken

Lees verder

Amendement: Afwijken van de spelregels vergt raadsbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer