Motie: Er is altijd een beleidsdoel te bedenken


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kadernota Vastgoed,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam vastgoedobjecten verkoopt en aanhoudt als er een beleidsdoel voorhanden is;
  • De beleidsdirecties van de gemeente een vraag naar gemeentelijk vastgoed kunnen vertalen in een verzoek om behoud van objecten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille;

overwegende dat

  • De kostendekkende huur niet zaligmakend is, maar voor organisaties zonder winstoogmerk nog altijd beter dan huursommen waar ook een flinke winstmarge in verwerkt zit;
  • De stad schreeuwt om goede huisvesting van maatschappelijke initiatieven, maar die door veel te hoge huren in de verdrukking komen en dreigen te verdwijnen;

verzoekt het college

  • Alle huidige vastgoedobjecten te beschouwen als kernportefeuille;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Natuurinclusief vastgoed

Lees verder

Motie: Nooit spijt van duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer