Motie: Niets zo ruimte-extensief als een overbodig vliegveld


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • In de concept-Omgevingsvisie zogenoemde ruimte-extensieve functies worden heroverwogen, die het college beschouwt als functies die een relatief groot oppervlak innemen maar die slechts door weinig mensen en/of op weinig momenten worden gebruikt;
  • In de Omgevingsvisie geen standpunt is opgenomen over de wenselijkheid van een vliegveld in stedelijk gebied;

overwegende dat

  • Er niets zo ruimte-extensief is als luchthaven Rotterdam The Hague Airport dat oorspronkelijk is bedoeld voor het faciliteren van zakenvluchten, maar nu vooral vluchten aanbiedt naar vakantiebestemmingen;
  • Rotterdam The Hague Airport overbodig is, omdat Schiphol binnen het halfuur bereikbaar is vanuit Rotterdam door gebruikmaking van de hogesnelheidslijn;
  • In de stad behoefte is aan woningen en hoogwaardig openbaar groen, maar dat de ruimteclaim van Rotterdam The Hague Airport deze publieke doelen in de weg staan;

voorts overwegende dat

  • Er al geruime tijd ver uitgewerkte plannen als burgerinitiatief bestaan die inzetten op transformatie van Rotterdam The Hague Airport naar nieuwe woningen en stedelijk groen;

verzoekt het college

  • In kaart te brengen welke stappen moeten worden genomen om luchthaven Rotterdam The Hague Airport te transformeren tot een bestemming voor wonen en groen, zoals aanpassing van het bestemmingsplan en intrekking van het luchthavenbesluit door het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen