Motie: Monu­mentale bomen niet kappen


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de twintigste en eenentwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening,

constaterende dat

  • De wijziging van APV ziet op de mogelijkheid tot verlening van een omgevingsvergunning voor het kappen van monumentale bomen in geval van stedelijke projecten die het college beschouwt als hebbende groot openbaar belang, waarmee monumentale bomen ofwel gekapt ofwel verplaatst kunnen worden;

overwegende dat

  • Monumentale bomen niet voor niets monumentaal zijn;

verzoekt het college

  • Eventuele verleende omgevingsvergunningen voor het kappen van monumentale bomen in eigendom van de gemeente Rotterdam in principe niet aan te wenden voor daadwerkelijke kap, maar voor het verplaatsen van de houtopstand;
  • Voorafgaand aan aanwending van eventuele vergunningverlening na te gaan of de boom gezond is en of de boom kans heeft verplaatsing te overleven;
  • De vigerende Bomenstructuurvisie en aanverwante bijlagen als uitgangspunt te nemen of een boom monumentaal is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Biedingen gemeentelijk vastgoed achteraf openbaar

Lees verder

Motie: Monumentale bomen ontbindende voorwaarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer