Motie: Meer leden per volkstuin


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • Het college wil dat ruimte intensiever wordt gebruikt;
  • Ruimte-extensieve functies worden heroverwogen en die het college beschouwt als functies die een relatief groot oppervlak innemen, maar die slechts door weinig mensen en/of op weinig momenten worden gebruikt;

voorts constaterende dat

  • Het college slechts één lid toestaat per volkstuin, toebehorend aan een volkstuinvereniging op grond van de gemeente;

overwegende dat

  • Volkstuinen gemakkelijk ruimte-intensiever kunnen worden benut als het college besluit meer dan één lid per volkstuin toe te staan;

verzoekt het college

  • Meerpersoons lidmaatschap toe te staan bij volkstuinen toebehorend aan verenigingen op grond van de gemeente Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen