Motie: Geen subsidie voor het gebruik van dieren ter vermaak


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vijfde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

constaterende dat

  • Ontvangers van gemeentelijke subsidie voor het organiseren van evenementen soms gebruik maken van dieren ter vermaak;

overwegende dat

  • Het gebruik van dieren ter vermaak indruist tegen hun recht natuurlijk gedrag te vertonen;

verzoekt het college

  • Geen subsidie te verstrekken aan organisatoren van evenementen voor het gebruik van dieren ter vermaak;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Voederverbod voor de hele stad

Lees verder

Motie: Louter proefdiervrije producten voor subsidieontvangers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer