Motie: Leren en werken met inschrijvers in het Ener­gie­tran­si­tie­fonds


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van wensen en bedenken met betrekking tot de oprichting van en deelneming in het Energietransitiefonds B.V.,

constaterende dat

  • De investeringsstrategie en uitgangspunten (‘maatstaven’) van het Energietransitiefonds kansen zien voor social return als bijvangst van projecten in het kader van de energietransitie;

overwegende dat

  • De energietransitie een unieke kans biedt om werknemers in de oude fossiele industrieën perspectief op een nieuw werkzaam leven te bieden;
  • Het havenindustrieel complex van de toekomst werkgelegenheid moet kunnen bieden aan alle groepen in de samenleving, zowel theoretisch als praktisch geschoolden;

verzoekt het college

  • De bedrijven waarin geïnvesteerd wordt middels het Energietransitiefonds te betrekken bij de doelen van de leerwerkakkoorden, om daarmee de werkgelegenheid van Rotterdammers in de energietransitie te stimuleren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen