Motie: Minde­r­ener­gie­tran­si­tie­fonds


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van wensen en bedenken met betrekking tot de oprichting van en deelneming in het Energietransitiefonds B.V.,

constaterende dat

  • De doelstellingen van het Energietransitiefonds voor wat betreft energie bestaan uit verduurzaming van de productie, infrastructuur en gebruik, waarbij terugdringing van de CO2-uitstoot als primaire maatstaf geldt;

overwegende dat

  • De investeringsstrategie van het Energietransitiefonds zich meer expliciet zou moeten richten op projecten die bij gelijkblijvende prestatie minder energie verbruiken, aangezien dit het beste is om de energietransitie te doen laten slagen;

verzoekt het college

  • Het terugdringen van energieverbruik tot speerpunt te maken binnen de investeringsstrategie van het Energietransitiefonds;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer