Motie: Laadpalen voor elek­trische fietsen op scholen


18 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 juni 2020, ter bespreking van de aanpak lerarentekort,

constaterende dat

  • Er een fors lerarentekort is in Rotterdam;
  • Uit onderzoek van de schoolbesturen actief in Rotterdam is gebleken dat uitstroom van leraren voor een groot deel valt te wijten aan hoge reiskosten;

overwegendedat

  • De elektrische fiets de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen, maar dat een tekort aan mogelijkheden tot opladen van de accu een punt van zorg is;
  • Gebruik van de elektrische fiets reiskosten tot een minimum beperkt, waardoor deze modaliteit met het plaatsen van laadpalen een aantrekkelijke optie wordt;

verzoekt het college

  • Te bij scholen te inventariseren of er behoefte bestaat voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische fietsen, met inachtneming van reiskosten als prominente reden voor uitstroom van leraren;
  • Zich in te spannen voor het plaatsen van laadpalen op scholen die aangeven hier behoefte aan te hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen