Motie: Krediet­waar­dig­heids­toets Stadion Feij­enoord N.V.


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan Feyenoord City de komst van een nieuw voetbalstadion mogelijk maakt;
  • De gemeente Rotterdam reeds voor €7.941.000 een aandeel heeft in Stadion Feijenoord N.V., een private partij die het initiatief tot de komst van een nieuw stadion neemt;
  • De gemeente voorts in principe bereid voor €40 miljoen een aandeel te nemen in het nieuwe stadion middels investering in een nog op te richten naamloze vennootschap dan wel in Stadion Feijenoord N.V.;

overwegende dat

  • Stadion Feijenoord N.V. al een aantal jaar dieprode cijfers schrijft;
  • Zij van de ontwikkelkosten voor het nieuwe stadion zo’n €15 miljoen uit eigen kas heeft betaald;
  • De investering van de gemeente Rotterdam door deze private partij eerst gebruikt wordt om de eigen kas weer te vullen en leningen af te betalen, nog voordat er überhaupt één paal de grond in gaat;
  • De gemeente om die reden een enorm risico loopt met de voorgenomen investering;

verzoekt het college

  • Gepaste zorgvuldigheid (‘due diligence’) te betrachten alvorens met €40 miljoen te investeren in Stadion Feijenoord N.V. dan wel een hieraan gelieerde naamloze vennootschap, door middel van het in kaart brengen van de risico’s en het doen van boekenonderzoek;
  • De Raad te rapporteren over deze risicoanalyse en het onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Raad stelt exploitatieplan Feyenoord City vast

Lees verder

Motie: Een fijne kerst voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer