Motie: Een fijne kerst voor iedereen


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat

  • Het jaarlijkse kerstdiner voor leden van de Raad en college dit jaar niet doorgaat;
  • Elk jaar in de begroting een bedrag wordt gereserveerd voor het organiseren van het kerstdiner, zo ook in de Begroting 2020;
  • Het gereserveerde bedrag voor het kerstdiner van dit jaar als gevolg van het niet doorgaan terugvloeit naar de algemene middelen;

overwegende dat

  • Dit jaar een zeer pittig jaar is gebleken voor de mensen die krap bij kas zijn;
  • Het aantal klanten van de voedselbank nog altijd toeneemt, zeker als gevolg van ‘corona’;
  • Kerstmis een uitgelezen kans is om als Raad en college tegen deze mensen te zeggen: wij zijn er voor jullie;
  • De gemeente door het afstaan van het kerstdiner aan anderen dit door de onvoorziene omstandigheden van dit jaar budgetneutraal kan doen;

voorts overwegende dat

  • Een vegetarische kerst een feest voor iedereen is;

verzoekt het college

  • Het bedrag dat in de Begroting 2020 stond gereserveerd voor het kerstdiner voor de leden van de Raad en college aan te wenden als gift (in natura) aan de voedselbank, met als doel haar klanten een heerlijke vegetarische kerstmaaltijd te bezorgen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer