Motie: Jaarlijks actueel wijken­over­zicht parti­cu­liere huur


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vierde wijziging Verordening Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021,

constaterende dat

  • Het college invoering van de opkoopbescherming in CBS-buurten laat afhangen van drie criteria:
  • absoluut aantal particuliere huur per wijk vanaf 1.000 woningen;
  • percentage particuliere huur in totale woningvoorraad per wijk vanaf 24%;
  • een grote groei van particuliere huur sinds 2015 (vanaf 20%);

voorts constaterende dat

  • Het college de Verordening Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 jaarlijks zal wijzigen, om zo in de pas te lopen met de jaarlijkse indexatie van de NHG-grens;

overwegende dat

  • De gemeenteraad geen actueel overzicht heeft van de stand van zaken in de 74 Rotterdamse wijken die als CBS-buurt worden aangemerkt met betrekking tot de drie criteria die verband houden met particuliere huur, noch de mogelijkheid heeft deze informatie eigenstandig te genereren;

verzoekt het college

  • Jaarlijks, gelijktijdig met het aanbieden van het voorstel tot wijziging van de Verordening Toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021, een actueel overzicht te doen toekomen aan de gemeenteraad met betrekking tot de drie criteria die verband houden met particuliere huur;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Voor wat hoort wat

Lees verder

Motie: Met een mand voor nood, wordt de vlucht uit de crisis vergroot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer