Motie: Huur­re­latie met hambur­ger­res­taurant en gokhal beëin­digen


1 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Investeringskrediet verwerving paviljoens Coolsingel 191-217 en Coolsingel 207-231,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam met verwerving van de paviljoens Coolsingel 191-217 en Coolsingel 207-231 huurbaas wordt van zowel een exploitant van een hamburgerrestaurant en een inrichting voor kansspelen;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam publieke waarde wil genereren met de middelen die zij tot haar beschikking heeft, zoals verhuring van vastgoed aan partijen die diensten of goederen leveren aan het publiek;
  • Veel Rotterdammers lijden aan overgewicht en aanbod van fastfood een evident slechte voedselomgeving biedt;
  • Gokverslaving een groeiend probleem vormt en het faciliteren van kansspelen in gemeentelijk vastgoed haaks staat op ons beleid schulden en armoedeproblematiek tegen te gaan;

verzoekt het college

  • De huurrelatie met de uitbaters van het hamburgerrestaurant en de gokhal te beëindigen op het moment dat de huidige huurcontracten aflopen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen