Amen­dement: 40 m2


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan Kern en Plassen,

Besluit:

I

Zienswijzen 11.1, 12.1, 13.1 en 14.1 ongegrond te verklaren.

II

Bijlage 5 van de Regels als volgt vast te stellen:

>>> HIER is de tabel in het ingediende amendement te zien <<<

--

Toelichting:

Een recreatiewoning van veertig vierkante meter is groot zat. Het college maakt uitzonderingen op basis van perceelgrootte, terwijl het uitgangspunt ruimtelijke inpasbaarheid zou moeten zijn. Met dit amendement zorgen we voor een uniform beeld van maximaal vijftien recreatiewoningen van elk niet groter dan de maatvoering in Bijlage 5 van de regels.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Huurrelatie met hamburgerrestaurant en gokhal beëindigen

Lees verder

Amendement: Bouwregels Strekkade zijn maatgevend

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer