Motie: Houtbouw in de Rijnhaven


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Rijnhaven,

constaterende dat

  • Masterplan Rijnhaven voorziet in een uitgebreid woonprogramma en innovatieve, duurzame concepten verwelkomt;

overwegende dat

  • Houtbouw een duurzame vorm van bouwen is en bovendien minder overlast met zich meebrengt voor de omgeving;

verzoekt het college

  • Houtbouw op te nemen als een van de uitgangspunten in de tender voor de bouwplannen aan de Rijnhaven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen