Motie: De Rijnhaven wordt een hengel­vrije zone


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Rijnhaven,

constaterende dat

  • Masterplan Rijnhaven voorziet in een uitgebreid woonprogramma alsmede een nieuw stadspark;
  • De Rijnhaven al bewoners kent, namelijk de vissen die er leven;

overwegende dat

  • De nieuwe en bestaande bewoners van de Rijnhaven prettig met elkaar moeten kunnen samenleven;
  • Bezoekers van het stadspark van harte welkom zijn, maar niet om dierenleed te veroorzaken;
  • Hengelen niet past bij het duurzame karakter van de Rijnhaven dat het college voor ogen heeft;

verzoekt het college

  • Het plangebied van Masterplan Rijnhaven aan te wijzen als hengelvrije zone;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen