Motie: Hoog­waardig groen: de definitie


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Rotterdamse bomen in balans’ aangevraagd door het lid-Zeegers,

constaterende dat

  • In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ staat: “In hoogwaardig groen wordt niet gebouwd”;
  • De wethouder verantwoordelijk voor het stedelijk groen te kennen heeft gegeven dat hij niet weet wat moet doorgaan als hoogwaardig groen, omdat dit begrip niet wordt gehanteerd binnen de gemeentelijke organisatie;

overwegende dat

  • De bepaling dat er in hoogwaardig groen niet gebouwd wordt, een holle frase is als niet bekend is welke groenpercelen binnen de gemeentegrenzen hiervoor kunnen doorgaan;
  • Een nadere duiding van het begrip ‘hoogwaardig groen’ voorwaardelijk is om voorts de bepaling uit het coalitieakkoord gestand te doen;

verzoekt het college

  • Te komen met een definitie van hoogwaardig groen, zoals dit wordt gehanteerd in het coalitieakkoord;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: BENG voor de sport

Lees verder

Motie: Hoe groen is groengas?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer