Motie: Hoe groen is groengas?


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van de zienswijze op de concept-Regionale Energiestrategie,

constaterende dat

  • In de concept-Regionale Energiestrategie (RES) over groengas wordt gesproken als duurzame brandstof;

overwegende dat

  • Nergens in de concept-RES wordt uitgelegd wat wordt verstaan met groengas, hoe het precies wordt vervaardigd, welke natuurlijke bronnen hiervoor worden gebruikt en welke (indirecte) uitstoot van koolstofdioxide hiermee gepaard gaat;

verzoekt het college

  • In de zienswijze op de concept-RES kenbaar te maken dat zij een heldere definitie van het begrip ‘groengas’ wenst, inclusief een uitleg over de vervaardiging, gebruik van natuurlijke bronnen en de (indirecte) uitstoot van koolstofdioxide;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Hoogwaardig groen: de definitie

Lees verder

Motie: Rekening houden met de vogeltrek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer