Motie: BENG voor de sport


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030;

constaterende dat

  • Per 1 januari 2021 de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) verplicht worden gesteld in de vergunningverlening voor nieuwbouw van overheidsgebouwen;
  • Deze eisen ontbreken voor de renovatie van bestaande bouw;
  • Per 2050 alle utiliteitsgebouwen aan de BENG-eisen moeten voldoen;

overwegende dat

  • Renovaties van gemeentelijke sportaccommodaties in de looptijd van 2020-2030 zeer wel nog een afschrijving kennen die strekt tot na 2050;
  • Het renoveren van bestaande sportaccommodaties zonder inachtneming van de BENG-eisen getuigt van een ongezonde kortetermijnboekhouding, omdat deze accommodaties per 2050 er toch aan moeten voldoen;

verzoekt het college

  • In de planvorming voor het renoveren van gemeentelijke sportaccommodaties binnen het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) verplicht te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen