Motie: Haal de stads­natuur naar school


28 mei 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Rotterdam 2020-2023 Deel 2,

constaterende dat

  • Schoolgebouwen en schoolpleinen worden bekostigd door de gemeente op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2019;
  • Natuur- en milieueducatie onderdeel is van het curriculum in het primair onderwijs;

overwegende dat

  • Schoolgebouwen en schoolpleinen een uitstekende leefomgeving biedt voor stadsnatuur, bijvoorbeeld door het plaatsen van nest- en broedplaatsen voor vogels of het planten van fruitbomen om insecten aan te trekken;
  • Natuur- en milieueducatie een impuls krijgt door de stadsnatuur naar school te halen, waarbij leerlingen op een laagdrempelige manier aan en rond scholen kunnen leren over al het moois dat de natuur te bieden heeft;

voorts overwegende dat

  • Natuurinclusieve schoolgebouwen en schoolpleinen met weinig meerkosten kunnen worden opgeleverd als aanpassingen voor het ‘maken’ van stadsnatuur reeds in de ontwerpfase bekend zijn, in het geval van nieuwbouw en duurzame renovatie;

verzoekt het college

  • Schoolgebouwen en schoolpleinen beter te benutten als leefomgeving voor stadsnatuur;
  • Natuur- en milieueducatie, als onderdeel van het curriculum in het primair onderwijs, toe te passen op de fysieke leeromgeving;
  • Natuurinclusieve schoolgebouwen en schoolpleinen expliciet bespreekbaar te maken als schoolbesturen hun wensen kenbaar maken voor nieuwbouw of duurzame renovatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vervangen loden leidingen is zorgplicht van de gemeente

Lees verder

Motie: Stadslandbouw blijft in het Schiekadeblok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer