Motie: Grote evene­menten in parken in de herfst een mislukt expe­riment


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan parapluherziening evenementen,

constaterende dat

  • Het college in 2021 vergunningen heeft verleend voor de organisatie van grote evenementen in parken, buiten het B/C-evenementenoverzicht om ter compensatie van gederfde inkomsten voor organisatoren als gevolg van de coronamaatregelen;

overwegende dat

  • Een mensenmassa op een drassige bodem en met wisselvallige weersomstandigheden een garantie is op schade aan het openbaar groen;
  • De flora zich in de herfst en daarna de winter nauwelijks kan herstellen van de opgelopen schade, wat een negatief ecologisch effect heeft en bovendien een ergernis vormt voor de gebruikers;

verzoekt het college

  • Geen vergunningen meer te verlenen voor het organiseren van B- en C-evenementen in parken in de herfst, op data die niet staan vermeld in het B/C-evenementenoverzicht maar op een later moment zijn toegevoegd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: B/C-evenementen in parken buiten het broedseizoen

Lees verder

Motie: Vergroening buitenruimte in de prestatieafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer