Motie: B/C-evene­menten in parken buiten het broed­seizoen


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan parapluherziening evenementen,

constaterende dat

  • Het college jaarlijks een overzicht van de te verwachten B/C-evenementen in de stad vaststelt;
  • Er veel dergelijke evenementen worden georganiseerd in onze stadsparken, te weten parken met locatieprofielen voor Afrikaanderpark, Het Park, Kralingse Bos Oostzijde, Kralingse Bos Westzijde, Museumpark, Oeverpark Nesselande, Park de Twee Heuvels, Roel Langerakpark, Sidelingepark, Vroesenpark, Wijkpark het Oude Westen en Zuiderpark Vaanweidezijde;
  • Vogels in parken broeden;
  • Vogels het hele jaar door broeden, maar dat er zich een concentratie voordoet in de periode van medio maart tot medio augustus;

overwegende dat

  • Vogels last hebben van het lawaai en de drukte die het gevolg zijn van B-evenementen;
  • Broedende vogels volgens de Wet natuurbescherming niet gestoord mogen worden en dat de gemeente Rotterdam garant moet staan voor handhaving van de wet;
  • De gemeente niet kan vergewissen dat broedende vogels niet gestoord worden door festivals in parken;

verzoekt het college

  • Geen evenementenvergunning te verlenen voor het organiseren van B- en C-evenementen in parken met de genoemde locatieprofielen tijdens het broedseizoen, te weten de periode van medio maart tot medio augustus;
  • Het jaarlijkse B/C-evenementenoverzicht hierop aan te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Reële boemboemboemwaarde festivals Kralingse Bos

Lees verder

Motie: Grote evenementen in parken in de herfst een mislukt experiment

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer