Motie: Gemeente verkoopt niet aan beleggers of inves­teerders


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het debat over ‘Opkoopbescherming voor de hele stad’, aangevraagd door de leden Achbar en Vonk,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam haar volledige niet-kernvastgoedportefeuille wenst te verkopen;
  • Uit navraag bij wethouder Kurvers blijkt dat de gemeente óók verkoopt aan beleggers of investeerders;

overwegende dat

  • Onderzoeksjournalistiek platform Vers Beton de afgelopen zomer uit de doeken heeft gedaan hoe particuliere kopers van gemeentelijk vastgoed het telkens afleggen tegen beleggers of investeerders als verkoop tegen de hoogste prijs leidend is, hetgeen uitgangspunt van gemeentelijk beleid is;
  • Peperdure woningen of torenhoge huursommen volgen op de verkoop van de gemeente aan beleggers of investeerders, zoals in een oud schoolgebouw aan de Haverlandstraat;
  • Stichtingen of verenigingen met ANBI-status het om die reden ook moeten afleggen tegen beleggers of ondernemers, waardoor gemeentelijk vastgoed geen betekenisvolle maatschappelijke rol in de wijk kan spelen in het geval van herbestemming;

verzoekt het college

  • Te stoppen met de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan beleggers of investeerders;
  • Deze uitsluitingsgrond te verwerken in de eerstkomende herijking van de Kadernota vastgoed;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen