Motie: Geen jacht in een natuur­gebied


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjebonnen,

constaterende dat

  • Er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen gemeente Rotterdam enerzijds en Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland B.V. anderzijds over het beheer van 128 hectare in de Bonnenpolder die zijn bestemd voor natuurontwikkeling;

overwegende dat

  • Jacht zeer onwenselijk is in een natuurgebied waar vermoedelijk dieren zullen komen te leven die mogen worden bejaagd;
  • Het aangaan van een overeenkomst het geĆ«igende moment is om met een grondgebruiker af te spreken geen jacht in het natuurgebied toe te staan;

verzoekt het college

  • Met Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland B.V. af te spreken dat zij geen jachtrecht verhuren aan derden, dan wel zelf van het jachtrecht gebruikmaken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen