Motie: Dropzone in de fiet­sen­stalling Beurs­gallery


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1,2 miljoen ten behoeve van de realisering van een fietsenstalling in de Beursgallery aan de Hoogstraat 185,

constaterende dat

  • Er in het oude V&D-gebouw aan de Hoogstraat (‘Beursgallery’) een parkeervoorziening voor fietsen wordt gerealiseerd;

voorts constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam inzet op zogenoemde ‘dropzones’ om het parkeren van deelscooters in goede banen te leiden;

overwegende dat

  • Deelscooters voor enorme parkeerproblemen in de openbare ruimte zorgen en vaak lukraak op de stoep geparkeerd worden;
  • De centrale ligging van de Beursgallery ideaal is om een dropzone voor deelscooters in het hart van de stad mogelijk te maken;

verzoekt het college

  • Een dropzone voor deelscooters in te passen in de technische uitwerking van de nieuwe fietsenstalling in de Beursgallery;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Gemeente verkoopt niet aan beleggers of investeerders

Lees verder

Motie: Natuurontwikkeling zelf ter hand nemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer