Motie: Borg de rechts­po­sitie van huurders


29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het raadsvoorstel over samenvoegen in de Utrechtsestraat: Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten,

constaterende dat

  • In het raadsvoorstel over het vestigen van voorkeursrecht op panden in de Utrechtsestraat de rechtspositie van zittende huurders in te verwerven panden ontbreekt;
  • Het college bij toepassing van het voorkeursrecht voor gemeenten vaak stuit op panden in verhuurde staat;

overwegende dat

  • De gemeente met het kader herhuisvesting de rechtspositie borgt van personen in panden die in aanmerking komen voor transformatie, maar dat een kader specifiek voor huurders in gevallen van voorkeursrechtvestiging wenselijk is;
  • Zo’n kader in ieder geval zou moeten gaan over maximale huur op basis van het puntensysteem van het landelijke systeem waardering woningen rijksoverheid, indexatie van de maandelijkse huursom, verhuiskostenvergoeding en andere zaken die de rechtspositie van huurders aangaan;

verzoekt het college

  • Per eventueel toekomstig raadsvoorstel voor toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te geven hoe de rechtspositie van zittende huurders is geborgd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Resultaatverplichting aansluiting walstroom op 100%

Lees verder

Motie: Gemeente Rotterdam, goede huurbaas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer