Motie: Geen terras­uit­breiding langs door­gaande wegen


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het initiatiefvoorstel ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’ van het lid Kockelkoren,

constaterende dat

  • In de Horecanota 2017-2021 van de gemeente Rotterdam het volgende staat: “Balans in gebruik: het terras moet rekening houden met de andere functies van de openbare ruimte. Vrije ruimte is gewaarborgd en terrasmeubilair en –objecten blijven binnen de afmetingen van het terras“;
  • In deze nota voorts staat: “Om de doorstroming te garanderen dient goed te worden nagedacht over de ligging van het terras en is een obstakelvrije ruimte van minimaal 1.80m noodzakelijk. Deze doorgang moet altijd vrij zijn van uitstallingsborden, plantenbakken en andere obstakels”;
  • Het ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19’ afwijkt van de voorschriften uit de Horecanota 2017-2021, in april 2020 is genomen en nog altijd geldig is;

overwegende dat

  • Minder valide personen en personen met een visuele beperking zich door het ‘Besluit tijdelijke regels vanwege covid-19’ slecht door de stad kunnen bewegen;
  • Terrasuitbreiding langs doorgaande wegen met name bijdragen aan de ontoegankelijkheid van de stad voor deze doelgroepen;

voorts overwegende dat

  • Het college vorig jaar tijdelijk met een besluit (‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19, maatwerklocaties’) heeft gewerkt waarin per terras uitbreidingsmogelijkheden vanwege covid-19 bestonden schreven;

verzoekt het college

  • Het ‘Besluit tijdelijke regels terrassen vanwege covid-19’ in te trekken;
  • Een nieuw besluit te nemen met daarin maatwerkwerklocaties voor terrasuitbreiding waarvan terrassen langs doorgaande wegen uitgezonderd zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen