Motie: Geen rubbergra­nulaat in de openbare ruimte


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Er in openbaar gebied informele sportvoorzieningen en speelplekken zijn met kunstgras als ondergrond, waar opvulmateriaal (‘infill’) voor wordt gebruikt;
  • Gangbaar opvulmateriaal vermalen autobanden zijn, te weten rubbergranulaat;

overwegende dat

  • Rubbergranulaat om allerlei redenen kan losraken van de ondergrond waartoe ze behoort en vervolgens verspreid terecht komt in de buitenruimte, met schadelijke gevolgen voor de flora en fauna;
  • Dit opvulmateriaal ook in verband wordt gebracht met schadelijke gezondheidseffecten van gebruikers van het kunstgras toebehorend aan sportvoorzieningen en speelplekken;

overwegende dat

  • Er goede alternatieven zijn voor rubbergranulaat, zoals PE-korrels en TPE die minder belastend zijn voor het milieu;
  • Kurk en kokos als de meest milieuvriendelijke alternatieven toepasbaar zijn bij sportvoorzieningen en speelplekken die niet hoeven te voldoen aan stringente regels van sportbonden;

verzoekt het college

  • Rubbergranulaat niet meer te gebruiken als opvulmateriaal voor informele sportvoorzieningen en speelplekken als er gekozen wordt voor kunstgras als bodem;
  • Bij een eventuele aanbesteding voor aanleg van deze voorzieningen inschrijvers tevens te beoordelen op hun voorstel voor het type opvulmateriaal, indachtig ecologie en circulariteit;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen