Motie: Geen eutha­nasie van dieren door de corona­crisis


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • In het voorstel tot het verlenen van noodsteun staat dat Diergaarde Blijdorp vreest dat zij dieren moeten euthanaseren (betekent: doden) als zij door financiële afwegingen als gevolg van de coronacrisis de deuren moet sluiten;
  • Noodsteunmaatregelen van gemeente en rijksoverheid er voor zijn bedoeld om een faillissement van Diergaarde Blijdorp af te wenden;

overwegende dat

  • Euthanasie van dieren als gevolg van financiële afwegingen ethisch niet verdedigbaar is, omdat geld nooit een rol mag spelen in het bepalen van leven en dood;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp geen dieren euthanaseert als gevolg van financiële afwegingen die zij maakt tijdens de coronacrisis;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ecopark Blijdorp

Lees verder

Motie: Geen reorganisatie bij educatie Diergaarde Blijdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer