Motie: Geen plek voor vakan­tie­vluchten op zaken­vliegveld


2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, ter bespreking van de zienswijze van het college op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050,

constaterende dat

  • Rotterdam The Hague Airport (RTHA, voorheen Vliegveld Zestienhoven en later Rotterdam Airport) altijd bedoeld is als regionaal zakenvliegveld;
  • Een flink deel van de huidige vluchten van RTHA vakantieoorden als bestemming hebben;

overwegende dat

  • Er geen reden is te tornen aan de oorspronkelijke doelstelling van RTHA als zakenvliegveld, maar dat de Ontwerp-Luchtvaartnota geen handvatten biedt om het aantal vluchten naar vakantieoorden aan banden te leggen;

verzoekt het college

  • In haar zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota aan het Rijk op te nemen dat zij RTHA beschouwt als een zakenvliegveld en daarom wenst het aantal vluchten naar vakantieoorden te beperken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen