Motie: Ecopark Blijdorp


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • Het college geen voorwaarden ten aanzien van dierenwelzijn verbindt aan de noodsteun voor Diergaarde Blijdorp;

overwegende dat

  • Dierentuinen die er puur op gericht zijn om dieren te tonen aan het publiek, niet meer van deze tijd zijn;
  • Het houden van dieren in dierentuinen onwenselijk is, omdat zij in gevangenschap vaak verstoord en stereotiep gedrag vertonen;
  • De noodzaak voor het houden van dieren in dierentuin ontbreekt als zij niet met uitsterven worden bedreigd;
  • De transitie van ouderwetse dierentuin naar een ecologische park (‘ecopark’) ervoor zorgt dat deze voorzieningen een cruciale rol gaan spelen in de duurzame staat van instandhouding van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp stappen gaat zetten om zich op termijn om te vormen tot een ecopark, dat moet worden beschouwd als een plek waar bedreigde diersoorten tijdelijk worden opgevangen en bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Alleen levende dieren in Blijdorp

Lees verder

Motie: Geen euthanasie van dieren door de coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer