Motie: Geen afval­import voor 'Waste to X'-projecten


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van wensen en bedenken met betrekking tot de oprichting van en deelneming in het Energietransitiefonds B.V.,

constaterende dat

  • Het project ‘Waste to Chemicals’ (W2C) niet-recyclebaar afval omzet in methanol, te gebruiken in allerhande industriële processen en als ingrediënt voor brandstoffen;
  • De AVR, toeleverancier van de grondstoffen in ‘Waste to Chemicals’, frequent afval importeert voor industriële verwerking op haar locatie in Rozenburg;

overwegende dat

  • Het importeren van afval voor industriële verwerking haaks staat op de doelstellingen van de gemeente Rotterdam om CO2-uitstoot terug te dringen, gezien het vervuilende karakter van (inter)continentaal transport over zee;
  • Er in Rotterdam en het directe achterland afdoende afval voorhanden is om niet afhankelijk te hoeven zijn van afvalimport voor verwerking in het project ‘Waste to Chemicals’ en de categorie ‘Waste to X’-projecten meer in het algemeen;

verzoekt het college

  • Binnen de investeringsstrategie van het Energietransitiefonds te verankeren dat afvalimport ten bate van te financieren ‘Waste to X’-projecten niet is toegestaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen