Motie: Neem de Dieren­voed­selbank op in het Actieplan Geld­zorgen


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De Dierenvoedselbank hulp biedt aan de gezelschapsdieren en hun baasjes die het minder breed hebben;
  • De gezelschapsdieren niet voor zichzelf kunnen opkomen in deze tijden van inflatie en oplopende kosten door energie;
  • De vraag toegenomen is van 6 à 10 nieuwe aanmeldingen per week, het cliëntenaantal gestegen is van 350 naar bijna 400 and counting;
  • De donaties afnemen door de algehele economische crisis en de kosten daarentegen met 600 euro per maand gestegen zijn;
  • De Dierenvoedselbank gehuisvest is in een onveilig pand waarvan de huur 1419,00 euro bedraagt inclusief elektriciteit, echter zonder verwarming aanwezig in het pand. Dit opgelost wordt met door haar aangeschafte elektrische kacheltjes, waardoor de eindafrekening hoger kan uitvallen dan begroot;
  • De kosten voor benzine gestegen zijn, terwijl de Dierenvoedselbank verantwoordelijk is voor het vervoeren van voeder naar de verschillende afhaalpunten verspreid door Rotterdam;
  • De Dierenvoedselbank betaalt voor het afvoeren van het afval zoals karton en plastic;

overwegende dat

  • De Dierenvoedselbank een essentieel onderdeel vervult in de keten van hulp aan de cliënten aangesloten bij de Voedselbank en zorg draagt voor de meest kwetsbare inwoners van Rotterdam die in deze tijden van crisis niet voor zichzelf op kunnen komen;

verzoekt het college

  • De Dierenvoedselbank op te nemen in het Actieplan Geldzorgen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen