Motie: Fossiel en biomassa taboe in de acqui­sitie van bedrijven


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport ‘Een wereld te winnen’,

constaterende dat

  • De aanbevelingen van het Rekenkamerrapport ‘Een wereld te winnen’ zich toespitsen op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor voornamelijk internationale bedrijven, zonder onderscheid te maken tussen sectoren;

overwegende dat

  • De stad Rotterdam voor een enorme opgave staat in het terugdringen van haar CO2-uitstoot en haar rol als fossiele hub voor het Europese achterland grondig moet herzien;
  • De fossiele industrie en de opkomende biomassa-industrie in zeer grote mate bijdragen aan een veranderend klimaat;

verzoekt het college

  • In de acquisitiestrategie van de gemeente Rotterdam geen middelen in te zetten die bijdragen aan de vestiging van bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie en biomassa-industrie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Grondwettelijke toets uitvoering Woonvisie

Lees verder

Motie: Kwaliteit van leven integraal in acquisitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer