Motie: Einde aan Oostflank


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van de ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank,

constaterende dat

  • Het college erop zinspeelt de Omgevingsvisie gedeeltelijk te wijzigen en dit als ‘Addendum Oostflank’ als voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad;
  • Een ontwerp-partiële herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank reeds ter inzage is gelegd;

overwegende dat

  • Er zoveel aan te merken valt op de dramatische plannen van het college dat dit onmogelijk te repareren valt;
  • De ruim driehonderd zienswijzen op de ontwerp-partiële herziening aantonen dat het voor deze plannen aan maatschappelijk draagvlak ontbreekt;

verzoekt het college

  • Te stoppen met verdere uitwerking van de ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie voor de Oostflank tot definitief ontwerp;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Grond voor grond

Lees verder

Motie: Een groen dak op zorgcomplex Meerweide

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer