Motie: Grond voor grond


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van de ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank,

constaterende dat

  • Het college erop zinspeelt de volkstuinverenigingen A.T.V. Kweeklust, V.T.V. De Venhoeve en A.T.V. Ommoord op te heffen;
  • De drie verenigingen ruim tien procent vertegenwoordigen van het stedelijke volkstuinenbestand;

overwegende dat

  • Volkstuinen de groene parels zijn van de stad, bijdragen aan klimaatadaptatie en de Rotterdammers helpen om te ontspannen en de drukte van alle dag te ontvluchten;
  • Een afname in het aantal volkstuinen grote negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid van Rotterdam;

verzoekt het college

  • Pas te besluiten over opheffing van A.T.V. Kweeklust, V.T.V. De Venhoeve en A.T.V. Ommoord in het plan voor de Oostflank als er nieuwe locaties voor deze volkstuinverenigingen zijn gevonden;
  • De nieuwe locaties voor deze verenigingen te presenteren aan stad en gemeenteraad vóór aanbieding van het voorstel tot vaststelling van de partiële herziening van de Omgevingsvisie – Addendum Oostflank;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Krimp intensieve veehouderij voor ruimte in de stad

Lees verder

Motie: Einde aan Oostflank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer