Motie: Geen afname van honden getraind met stroom­stoten


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van de inzet van politiehonden,

constaterende dat

  • Politieorganisaties honden afnemen van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV);
  • De KNPV in de media veelvuldig in verband is gebracht met het trainen van politiehonden in opleiding waarin onheuse methoden worden gebezigd, waaronder het gebruik van een stroomhalsband rond de nek van de honden voor het toedienen van stroomstoten;

overwegende dat

  • De stroomstoten tot angst, stress en pijn bij de politiehonden leiden;

verzoekt het college

  • De politiechef van de Eenheid Rotterdam te verzoeken geen nieuwe honden in dienst te nemen die zijn onderworpen aan trainingen waarin stroomstoten zijn toegediend aan de honden in opleiding;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop de stroomstoten

Lees verder

Motie: Een mooi pensioen voor ex-politiehonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer