Amen­dement: Wel burger­par­ti­ci­patie bij de GRJR


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een reactie op de brief van Jeugdhulp Rijnmond over de wijziging van de

gemeenschappelijke regeling,

Besluit:

In de vast te stellen zienswijze te passage:

De gemeenteraad wil de mogelijkheid tot burgerparticipatie niet openen met betrekking tot de GRJR en zal dit instrument niet inzetten. Participatie vindt plaats op lokaal niveau en de Gemeenschappelijke Regeling is beleidsarm en gaat over het inkopen van zorg.

te wijzigen in:

De gemeenteraad wil de mogelijkheid tot burgerparticipatie openen met betrekking tot de GRJR. Participatie vindt eveneens plaats op lokaal niveau.

--

Toelichting:

Het is cruciaal dat we beter gaan begrijpen voor wie het allemaal doen. Dat zijn de jongeren die voor jeugdhulp afhankelijk zijn van de gemeente. Het college dicht de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond slechts een beleidsarme rol toe, maar wij zien dat anders. In de GRJR worden belangrijke keuzes gemaakt over de inkoop van jeugdhulp en hoe dit aansluit bij de doelgroep. Om die reden pleiten wij voor participatie met betrekking tot de GRJR. Dit draagt ook bij transparantie en vertrouwen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Een groen dak op zorgcomplex Meerweide

Lees verder

Motie: Biodiversiteit integraal in grondbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer