Motie: Alleen levende dieren in Blijdorp


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • In de catering en de restaurants van Diergaarde Blijdorp vlees en vis kan worden besteld;

overwegende dat

  • Een dierentuin bij uitstek een plek is waar vegetarisch voedsel de menukaart bepaalt, uit liefde en eerbied voor de dieren;
  • Een transitie naar een volledig vegetarisch Blijdorp een ideale leeromgeving biedt voor bezoekers om erachter te komen waar vlees en vis vandaan komen, welk dierenleed hierachter schuilt en welke impact de productie van dierlijk voedsel heeft op de planeet;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp geen vlees en vis meer aanbiedt als optie in de catering en verkoopt in de restaurants;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen