Motie: Eén gezin, eén aanpak, één regisseur, CHECK!


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het jaarverslag van de gemeentelijke Kinderombudsman 2021, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het jaarverslag,

constaterende dat

  • De kinderombudsman heldere taal spreekt in het jaarverslag. Er gaan dingen goed in de jeugdzorg maar er zijn ook een aantal dingen die verbeterd moeten worden en daar heeft ze duidelijke aanbevelingen voor gedaan;

overwegende dat

  • Deze aanbevelingen betrokkenheid en vertrouwen van hulpverleningsinstanties naar ouders en jeugdigen voor, tijdens en na een zorgtraject bevorderen;
  • Het van belang is dit proces te blijven monitoren;

verzoekt het college

  • Periodieke voortgang op de aanpak éen gezin éen aanpak én regisseur waarin ook wordt meegenomen in hoeverre de regisseur, de aanvrager bij elke stap en/of periodieke terugkoppeling geeft over wachttijd/wachtlijst en proces;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen